VAPA


An Giang

 1. QUẢNG NGỌC MINH  (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 076. 95380 – 0918330359
 2. DƯƠNG VĂN CHÂU
 3. PHAM VĂN TRÁC
 4. LÊ NGỌC BÍCH
  ĐT: 076. 953983
 5. LÊ VĂN BƯU
  ĐT: 076. 858889
 6. CAO MINH DẸT
  ĐT: 0919734330
 7. NGUYỄN THANH HUY
  ĐT: 076. 840448 – 0908283797
 8. NGUYỄN HỮU HẠNH
 9. VÕ VĂN KIÊN
  ĐT: 076. 943948 – 0913794497
 10. NGUYỄN THANH LONG
  ĐT: 076. 867852 – 0919684463
 11. TRẦN QUANG VINH
  ĐT: 0913721313
 12. NGUYỄN PHƯƠNG NGOAN
  ĐT: 0913 877 056 / 076.3563 996
 13. PHAN VĂN HIỀN
 14. HUỲNH PHÚC HẬU (QUANG TUYẾN)
 15. NGUYỄN VĂN NHẬM

Bà Rịa Vũng Tàu

 1. BÙI THÁI DŨNG
  ĐT: 0918410530
 2. ĐINH HỮU NGỢT (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 064. 854084 – 0903685659
 3. PHẠM THỊ ÁI NGHĨA
  ĐT: 064.827323
 4. LÊ TRỌNG ĐỨC
  ĐT: 04. 987 1130 / 0918 064 820
 5. NGUYỄN VĂN TÀI
  090 398 7090

Bình Phước

 1. NGUYỄN VĂN PHÚC
  ĐT: 0651.666 715 / 090 302 4303

Bình Thuận

 1. NGÔ ĐÌNH CƯỜNG
  ĐT: 062. 818715
 2. NGUYỄN THÀNH CHIẾN
  ĐT: 062. 838095
 3. TRẦN THỌ ĐÔN
  ĐT: 062. 3824070
 4. TRƯƠNG HỮU HÙNG (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 062. 817232 –  0918293501
 5. TRẦN ANH KHOA
  ĐT: 062. 824570 – 0918370005
 6. HUỲNH TRỌNG LAN
 7. TRẦN TAM MỸ
  ĐT: 062. 862521
 8. ĐẶNG HỒNG LONG
 9. TRẦN VĨNH NGHĨA
 10. LÊ HOÀI PHƯƠNG
 11. TRẦN QUANG
  ĐT: 062. 853592
 12. NGUYỄN QUỐC THANH
 13. TRẦN CÔNG THANH
 14. HUỲNH NGỌC THẠCH
  ĐT: 0989171633
 15. TRẦN ĐÌNH THƯƠNG
  ĐT: 062. 822828 –  0919075715
 16. ĐỖ HỮU TUẤN
  ĐT: 062. 817184 –  0913185904
 17. TRẦN VĂN TUÝ
 18. NGUYỄN THANH VŨ
 19. LÊ DUY HOÀNG
  ĐT: 062.3854 189 – 0909 378 259
 20. VƯƠNG VĂN CÔNG
  ĐT: 0919 565 422
 21. TRƯƠNG NGỌC MINH
  091 369 0943
 22. VÕ NGỌC LÂN

Bình Dương

 1. VŨ DOANH DZỤ
  ĐT: 0650. 838580 – 0983838580
 2. TRẦN KHÁNH HƯNG
  ĐT: 0650. 831768 – 0918416286

Bình Định

 1. PHẠM VĂN CHAI
  ĐT: 056. 825534 – 0914060612
 2. ĐÀO NGỌC XỨNG (ĐÀO TIẾN ĐẠT) – Chi Hội trưởng
  ĐT: 056. 825282 – 0914123363
 3. NGUYỄN NGỌC LỐI
  ĐT: 056. 820407
 4. NGUYỄN NGỌC TUẤN
  ĐT: 056. 865237 – 0914099264
 5. NGÔ THANH BÌNH
  ĐT: 091 401 4151

Bạc Liêu

 1. VÕ VĂN DŨNG
  ĐT: 0781. 821673
 2. TRẦN THỊ THU ĐÔNG
  ĐT: 0781. 821673 – 0913990944
 3. VÕ NGUYÊN NHÂN
  ĐT: 0781. 824572
 4. ĐẶNG QUANG KHƯƠNG
 5. ĐẶNG QUANG VINH
 6. TRẦN THANH TOÀN
  ĐT: 0781. 922225
 7. LÂM THANH LIÊM (Chi Hội trưởng)
 8. LÂM THANH ĐẠM
 9. DƯƠNG VĂN NHI
  ĐT: 0918025020
 10. ĐẶNG QUANG SANH
  ĐT: 0781. 821445
 11. ĐẶNG ANH RÔ
  ĐT: 0781. 826467 –  0913990647
 12. LÊ ĐỨC TOẠI

Bắc Giang

 1. HOÀNG ĐÌNH TIẾN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0240. 859017 – 0913257287
 2. NGUYỄN THẾ DŨNG
  ĐT: 0240. 854639 – 0913257779
 3. ĐOÀN VIỆT HƯNG
  ĐT: 0240. 854639 –  0913326410
 4. VƯƠNG QUẾ LÂM
  ĐT: 098 612 9631

Bắc Ninh

 1. NGUYỄN VĂN SƠN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0241. 821497 – 1912231875
 2. PHÙNG ĐỨC HIỆP
 3. PHẠM THỊ TUYẾT NON
  ĐT: 0241. 868195 – 0915152498
 4. TRẦN PHAN
  ĐT: 0241. 868436  –  0912256272
 5. TRẦN TUẤN

Bến Tre

 1. NGUYỄN THANH VŨ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 075. 822476
 2. LÊ HOÀNG DŨNG
  ĐT: 075. 812722
 3. NGUYỄN VĂN DỪA
  ĐT: 075. 848098 – 0918813410
 4. NGUYỄN VĂN HẢI
  ĐT: 075. 843352 – 0913638633
 5. TRẦN TRUNG HẬU
 6. LÊ MINH NHỰT
  ĐT: 0907.225951

Cao Bằng

 1. VŨ NGỌC HÙNG

Cà Mau

  1. TẠ HOÀNG NGUYÊN (Chi Hội trưởng)
   ĐT:  0780. 815055 –  0913893127
  2. LÊ NGUYỄN
   ĐT: 0780. 830630 – 0909205777
  3. NGUYỄN TẤN ĐIỆP
   ĐT: 0780. 822062 . Fax: 0780. 831925
  4. NGUYỄN KIÊN HÙNG
   ĐT: 0780. 822060 – 0913893332
  5. HUỲNH LÂM
   ĐT: 0780. 822062 – 0919657575
  6. TRẦN VIỆT DŨNG
  7. LÊ THANH BỀN (LÊ THÔNG)
   ĐT: 0780. 815504
  8. VÕ THANH QUANG
  9. TRẦN NAM SƠN
   ĐT: 0780. 830753 – 0913788522
  10. TRƯƠNG HOÀNG THÊM
  11. ĐỖ THUỲ MAI
   ĐT: 0780. 833278 – 0918247662
  12. LÝ TRƯỜNG XUÂN
   ĐT: 0780. 833661
  13. NGUYỄN THANH DŨNG
  14. TRẦN QUỐC TUẤN
  15. ĐẶNG QUANG HIỂN
  16. ĐẶNG QUANG MINH
  17. HUỲNH KIM HẢI
  18. NGUYỄN HOÀNG MINH
  19. NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN
  20. TRẦN TRỌNG THẮNG
  21. PHẠM VĂN TUẤN (091 962 4214)

Cần Thơ

 1. TÔ HOÀNG VŨ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 071. 824966 – 0913778308
 2. TRƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG
  ĐT: 071. 811375
 3. TRƯƠNG CÔNG KHẢ
  ĐT: 071. 824304 – 0903627177
 4. TRỊNH THỊ LINH PHƯỢNG
 5. ĐỖ THIỆN THANH TÙNG
  ĐT: 071. 846008 – 0913616536
 6. LƯƠNG CHÍ SỮNG
  ĐT: 0908323304
 7. NGUYỄN PHƯỚC XƯƠNG
  ĐT: 071. 826373

Gia Lai

 1. TRẦN THANH PHONG (Chi Hội trưởng)
  ĐT:  059. 821499 – 0913473208
 2. PHẠM VĂN DỰC
  ĐT: 059. 823240 –  0913437666
 3. NGÔ HUY TỊNH
  ĐT: 059. 827524
 4. TRẦN VĂN HÙNG (Hùng hoa lư)
  ĐT: 059. 821 903 / 0914 146 219
 5. HỒ ANH TIẾN
  ĐT: 0903 574 759

Hà Giang

 1. DƯƠNG THỊ THANH HIỀN (Chi Hội trưởng)
  ĐT:  019. 866555 – 0912606450
 2. NGUYỄN HỮU NINH
  ĐT: 019. 866991 – 0913358557
 3. THẠCH CÔNG THỊNH
  ĐT: 019. 866555 – 019. 867818
 4. NÔNG TÚ TƯỜNG

Hà Nam

 1. TRỊNH NGÂN LIÊN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0351. 854717 – 0913289104
 2. TRẦN VŨ DŨNG
  ĐT: 0912061121
 3. TRẦN HỮU CHIẾN
  ĐT: 0351. 852100
 4. NGUYỄN LƯƠNG HIỀN
  ĐT: 0351.85375
 5. LƯƠNG THẾ TUÂN
  ĐT: 0913289441

Hà Nội I

 1. NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 8544974 – 0913524468
 2. ĐẶNG NGỌC THÁI
  ĐT: 7163951
 3. NGUYỄN TRỌNG PHÁO
  ĐT: 8230133
 4. ĐỖ QUỐC ÂN
 5. NGUYẾN TẤT BÌNH
 6. TRẦN THÀNH CÔNG
 7. CẤN VĂN DŨNG
 8. HOÀNG TUẤN ĐẠI
  ĐT: 8238953
 9. TRẦN VĂN HÀ
  ĐT: 7470671  – 0913217939
 10. TRẦN THANH HÀ
  ĐT: 8247324  – 0903259720
 11. TẠ HẢI
 12. NGUYỄN VIẾT HẢI
 13. PHÙNG THANH HÙNG
  ĐT: 5187167  – 0912646700
 14. TRẦN ĐẠO LAI
  ĐT: 5725854 –  0915509289
 15. TRẦN XUÂN LIỄU
  ĐT: 04.66638651 – 0983101035
 16. NGUYỄN HOÀI LINH
  ĐT: 0913231613
 17. VŨ VĂN MẠNH
  ĐT: 0913 546 164
 18. HỒNG TRỌNG MẬU
  ĐT: 8515765 – 0953399872
 19. TRẦN VĂN MINH
  ĐT: 8513789 – 0903297476
 20. NGUYỄN ĐÌNH NHƯNG
  ĐT: 04.2810460
 21. NGUYỄN ANH TUẤN
  ĐT: 8349556
 22. NGUYỄN DUY TƯỜNG
 23. NGUYỄN NGỌC VĂN
  ĐT: 2512022
 24. CAO TRƯƠNG VĨNH
  ĐT: 8231696 – 0982232469
 25. NGUYỄN HUỲNH MAI
  ĐT: 0989995958
 26. NGUYỄN VĂN PHEN
  ĐT: 093.6028348
 27. ĐỖ MỘNG HÙNG
  ĐT: 093 606 2466
 28. ĐỖ PHƯƠNG MAI
  ĐT: 094 522 3333
 29. DƯƠNG VĂN TUÂN
  ĐT: 090 434 5090
 30. TRẦN NHÂN QUYỀN
  ĐT: 091 218 6784

Hà Nội II

 1. LẠI DIỄN ĐÀM (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 8259881 – 0913204496
 2. NGUYỄN KIM CÔN
  ĐT: 0320. 884362
 3. ÔNG LÊ VƯỢNG
  LÊ CƯỜNG
  ĐT: 8228106
 4. NGUYỄN THONG DONG
  ĐT: 8286349  –  0915095454
 5. PHẠM HOÀNG DŨNG
  ĐT: 0913226241
 6. NGUYỄN TIẾN DŨNG
  ĐT: 8800880 – 0914502287
 7. TRẦN NGUYỆT DIỆU
  ĐT: 8251936
 8. NGUYỄN QUANG HẠNH
  ĐT: 8626333
 9. NGUYỄN ĐÌNH HÀ
  ĐT: 01673556688
 10. LẠI HIỂN
  ĐT: 9230117 – 0903411349
 11. BÙI VIỆT HƯNG
  ĐT: 9784967 – 0903405395
 12. NGUYỄN VĂN KỰ
  ĐT 8521820 –  0903265331
 13. KIM BÙI MẠNH
  ĐT: 0913097977
 14. HOÀNG MINH
  ĐT: 7140155 – 0904120720
 15. NGUYỄN HỮU NỀN
  ĐT: 8247694
 16. NGUYỄN NGỌC PHAN
  ĐT: 043.6419080 / 0982679630
 17. NGUYỄN QUANG PHÙNG
  ĐT: 8220504
 18. LƯU HỒNG SƠN
  ĐT: 35725668 –  0913214218
 19. CHU TÂN THANH
 20. PHẠM TRUNG THÀNH
 21. NGÔ TOÀN THẮNG
  ĐT: 0912768963
 22. MẦU HOÀNG THIẾT
  ĐT: 034. 651953
 23. PHẠM TRƯỜNG THI
  ĐT: 8834563 – 0989287303
 24. TRẦN MẠNH THƯỜNG
  ĐT: 5650884  – 0913271561
 25. NGUYỄN GIA TÒNG
  ĐT: 9430123
 26. PHẠM TUỆ
 27. ĐAN QUẾ
  ĐT: 5727304
 28. HÀ TRẦN TƯỜNG (HÀ TƯỜNG)
  ĐT: 8288446

Hà Nội III

 1. NGUYẾN TẤT BÊ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 8439882 – 0913052666
 2. NGUYỄN ĐỨC BÁI
  ĐT: 8621127
 3. ỨNG QUỐC BÌNH
  ĐT: 8570065  – 0907494615
 4. TRẦN THỊ CẦN
  ĐT: 8329357 – 0913249013
 5. LÊ QUANG CHÂU
  ĐT: 5632228 – 0904307405
 6. LÊ ĐỨC CƯỜNG
  ĐT: 833251 – 0989099242
 7. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
  ĐT: 0919 161 199
 8. NGUYỄN ĐỨC CĂN
  ĐT: 0912 371 154
 9. PHẠM HÙNG CƯỜNG
  ĐT: 6240881 – 091533072
 10. BẠCH THÀNH ĐỒNG
  ĐT: 6336418 – 0904172691
 11. ĐẶNG NGỌC HẢI
  ĐT: 8263215
 12. NGUYỄN TRỌNG HIỆP
  ĐT: 8516319 – 0912030918
 13. BÀ ĐỖ LAN HƯƠNG
 14. BÙI THẾ HƯNG
  ĐT: 9342246
 15. NGUYỄN PHI HÙNG
  ĐT: 8582352 –  0913015652
 16. PHẠM MẠNH KIÊN
  ĐT: 6361358 – 0903448249
 17. TRẦN QUỐC KHANH
  ĐT: 8462036 – 0903224200
 18. ĐỖ QUỐC KHÁNH
  ĐT: 8230003 – 0904166688
 19. NGUYỄN QUỐC KHÁNH
  ĐT: 7366477 – 0913237516
 20. ĐỖ QUANG LỤC
 21. TRẦN HOÀI LONG
  ĐT: 8212457
 22. NGUYỄN VĂN NGỌC
  ĐT: 8470516 – 0912543732
 23. NGUYẾN THẾ PHẪU (THẾ PHAN)
  ĐT: 8564623 – 0904556292
 24. ĐẶNG KẾ TẤN
  ĐT: 8229600
 25. NGUYỄN TOÀN THẮNG
 26. LÊ KINH THẮNG
  ĐT: 9366400 – 0912061811
 27. VĂN THỌ
  ĐT:– 0912219021
 28. NGUYỄN DUY THỊNH
  ĐT: 8269453 – 0913556688
 29. NGUYỄN VĂN TOẢN
  ĐT: 8276165 – 0913521965
 30. ĐỖ ANH TUẤN
  ĐT: 9782377 – 0913005079
 31. LÊ CÔNG QUANG
  ĐT: 098 305 1359

Hà Tây

 1. NGUYỄN ĐĂNG VINH (Chi Hội trưởng)
 2. NGUYỄN MINH ĐỨC
  ĐT: 034. 845263 – 0904031179
 3. THÁI NGỌC LINH
  ĐT: 034. 828044
 4. TRẦN THỊNH
  ĐT: 034. 826100
 5. NGUYỄN XUÂN DỊU
  ĐT: 0902 203 326

Hà Tĩnh

 1. NGUYỄN HUY TUẤN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 039. 836438 –  0912334870
 2. ĐẬU THANH BÌNH
 3. NGUYỄN SỸ CHÂU
  ĐT: 039. 859506 – 0912086771
 4. TRẦN ĐỨC CHUNG
  ĐT: 039. 825136 – 0912249036
 5. TRẦN ĐÌNH HƯỚNG
  ĐT: 039. 852706 – 0913547399
 6. NGÔ SỸ NGỌ
  ĐT: 039. 882708 – 0904171475
 7. PHAN THOAN
  ĐT: 04. 8349738
 8. TRẦN HỮU VƠN
  ĐT: 039. 840406 – 0912487640
 9. NGUYỄN ĐINH THÔNG
  ĐT: 0903 497 378

Hòa Bình

 1. HOÀNG ĐÌNH LAI (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 018. 852712
 2. BÀ DƯƠNG THỊ VÂN ANH
  ĐTNR: 018. 853093
 3. NGÔ QUỐC HÙNG
  ĐT: 0988 205 405
 4. TÀO ĐỨC KHÁNH
 5. BÙI THỊ LOAN
  ĐT: 018. 858044

Hưng Yên

 1. LÊ VĂN HÀO (Chi Hội trưởng)
  ĐTCĐ: 0321. 862654 – 0912239037
 2. NGUYỄN HOÀNG DIỆU
  ĐT: 0321.565590 – 0913546425
 3. NGUYỄN HOÀNG NẪM
  ĐT: 0321. 811933
 4. NGUYỄN HỮU THANH
  ĐT: 098 630 6797

Hải Dương

 1. TRẦN QUANG THÔNG (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0320. 789017
 2. NGÔ BÁ THƯỚC
  ĐT: 0320. 747525
 3. TRƯƠNG THẾ DÙNG
  ĐT: 0320. 840796 – 0912456585
 4. VĂN QUANG ĐỨC
  ĐT: 0320. 852644
 5. NGUYỄN VĂN HỒNG
  ĐT: 0320. 852306 – 0912278142
 6. NGUYỄN ĐÌNH KHUÊ
  ĐT: 0320. 845894
 7. HÀ VĂN QUANG
  ĐT: 0320. 843449
 8. NGUYỄN KHẮC THÀNH
  ĐT: 01685.776288

Hải Phòng

 1. PHẠM THANH LÃNG (Chi Hội trưởng)
 2. ĐỖ BÁU
 3. LÊ VĂN BỘI
 4. LÊ ĐỨC DO
 5. PHẠM VĂN DOANH
 6. PHẠM VŨ DŨNG
 7. PHẠM TIẾN ĐẠT
 8. TRẦN ĐẠT
 9. NGUYỄN THẾ ĐÍNH
 10. VƯƠNG KHÁNH HỒNG
 11. NGUYỄN PHÚ HÙNG
 12. NGUYỄN THANH LONG
 13. NGÔ MINH NHẬT
 14. NGUYỄN VIẾT RỪNG
 15. TRẦN THÁI TOÀN
 16. NGUYỄN VĂN UẨN (CÔNG UẨN)
 17. TRẦN NGỌC VĂN
  ĐT: 031. 740427
 18. PHÙNG MINH SƠN (VĂN VƯỢC)

Khánh Hòa

 1. LONG THÀNH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 058. 824875 – 0903507189
 2. HÀ BÌNH
  ĐT: 058. 3606383 – 0903504873
 3. ĐẶNG ĐỨC BÌNH
  ĐT: 058. 512814
 4. VÕ VĂN CẬY
  ĐT: 058. 872272 – 0914070846
 5. NGUYỄN VĂN CHÂU
  ĐT: 058. 822227 –  0905166365
 6. ĐINH XUÂN DŨNG
  ĐT: 058. 510756
 7. HOÀNG TRỌNG DŨNG
  ĐT: 058. 815885 – 0903500384
 8. TRỊNH DŨNG
  ĐT: 058. 714390
 9. LÊ BÁ DƯƠNG
  ĐT: 058. 527537 – ĐT:  0913461270
 10. MAI LỘC
  ĐT: 0905 156 711
 11. NGUYỄN VĂN ĐÔNG
  ĐT: 058. 550135 – 0905297376
 12. LÊ DANH ĐÔNG
 13. TÀO HÒA
  ĐT: 058. 871365  – 0913424294
 14. LẠI KHÁNH
  ĐT: 058. 511490 – 0914074247
 15. ĐỖ DIÊN KHÁNH (ĐỖ HỮU SƠN)
  ĐT: 058. 512202 – 0905256466
 16. ĐÀO QUANG MINH
  ĐT 058. 875852 – 0903506718
 17. HUỲNH VĂN NAM
  ĐT: 058. 825489
 18. NGUYỄN NGÂN
  ĐT: 058. 875432 – 0904511580
 19. TRẦN MINH NGỌC
  ĐT: 0903 583 581
 20. PHAN NGÂN (PHOTO BẢO)
  ĐT: 058. 3980831
 21. VÕ VĂN THÀNH
  ĐT: 058. 827872 – 0905147304
 22. NGUYỄN HỮU ANH TUẤN
 23. BÙI QUỐC TUỆ
 24. CAO VĂN THỐNG
 25. BÙI XUÂN HOÀI
  ĐT: 0583. 831 628 / 0979 262 850
 26. LÊ ĐỨC ĐẠT (LÊ BU)
  ĐT: 0903 509 063
 27. HỒ VĂN LIÊM
  ĐT: 0903 554 400

Kiên Giang

 1. TRƯƠNG THẠCH VŨ (Chi Hội trưởng)
 2. BÙI VĂN CHUNG
 3. VIỆT HÀ
  ĐT: 077. 924389 – 0913638845
 4. NGUYỄN ANH HIỆP
  ĐT: 077. 815476
 5. NGUYỄN ĐÒAN KẾT
  ĐT: 0919 054 234 / 0773.824 252
 6. TRẦN LAM (BẢY LAM)
  ĐT: 077. 874499 – 0903945678
 7. TRƯƠNG THANH NHÃ
 8. NGÔ VĂN PHƯƠNG
  ĐT: 077. 866307 – 0903604933
 9. ĐỒNG HOÀI THANH
  ĐT: 077. 866077 – 0913740301
 10. PHAN TƯ THI
  ĐT: 077. 986158 – 0913190174
 11. LÊ NAM THẮNG
  ĐT: 077. 810686 – 0918567076
 12. HUỲNH SÔNG TIỀN
  ĐT: 077. 863721 – 0913993526
 13. LÊ HOÀNG TRUNG
 14. NGUYỄN QUANG TRƯỞNG
  ĐT: 077. 861496 – 0903134033

Kon Tum

 1. NGUYỄN THẾ ĐỨC
  ĐT: 090 567 2995

Long An

 1. TÔN THẤT HÙNG (Chi Hội trưởng)
 2. VÕ VĂN BẰNG
  ĐT: 072. 867252 – 0918183291
 3. TÔ VĂN CHÂU
  ĐT: 072. 825395
 4. VŨ TẤT CƯỜNG
  ĐT: 072. 826329 – 0919338144
 5. CAO HỒNG HẢI
  ĐT: 072. 821151
 6. HOÀNG VĂN HẢI
  ĐT: 072. 838265 – 0908637537
 7. DƯƠNG HOÀNG HẠNH
 8. PHẠM KIỆT
 9. NGUYỄN LÀNH
  ĐT: 072. 829930  – 0909196215
 10. LÊ VĂN NGUYÊN
  ĐT: 0913738611
 11. PHẠM TÊN
  ĐT: 072. 832567- 0903965002
 12. LÊ TÂN TIẾN
  ĐT: 072. 821457
 13. NGUYỄN HỮU TUẤN

Lào Cai

 1. NGUYỄN NGỌC DƯƠNG (Chi Hội trưởng)
  Tel: 020.251603 / 0982 631 417
 2. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
  ĐT: 020. 871875
 3. HÀ VĂN THẮNG
  ĐT: 020. 830275  –  0913287015
 4. NGUYỄN HUY THỨC
  ĐT:  020. 826222 – 0912808414
 5. PHẠM GIA CHIẾN
  ĐT: 091 356 9101

LÂM ĐỒNG 1

 1. LÊ THÁI SƠN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 063. 821408 -0918399119
 2. BÙI Á
 3. NGUYỄN ĐÌNH HIẾN
  ĐT: 063. 828381
 4. LÝ HOÀNG LONG
  ĐT: 063. 830531 – 0918011597
 5. NGUYỄN THANH LIÊM
 6. TRẦN ĐỨC LỘC
  ĐT: 063. 822860 – 0913789415
 7. NGUYỄN BÁ NHÂN
  ĐT: 063. 832883
 8. VÕ VĂN NGHỆ
  ĐT: 063. 821436 – 0918162618
 9. VÕ TRẦN PHÚ
  ĐT: 063. 826612 – 0908109283
 10. PHẠM PHƯỚC
 11. NGUYỄN BÁ TRUNG
 12. ĐT: 063. 823589
 13. DƯƠNG QUANG TÍN
  ĐT: 063. 827868 – 0918564431
 14. BẠCH NGỌC ANH
  ĐT: 090 902 4442

LÂM ĐỒNG 2

 1. PHẠM VĂN BÌNH (Chi Hội trưởng)
 2. TRẦN THIẾT DŨNG
  ĐT: 063. 864378 – 0913886863
 3. PHAN VĂN ĐỨC
  ĐT: 063. 864659 – 0913892523
 4. NGUYỄN BÁ HẢO
  ĐT: 063. 863510 – 0913864147
 5. VŨ HỒNG QUANG
  ĐT: 063. 861816 – 0989120969
 6. NGUYỄN VĂN THƯƠNG
  ĐT: 063. 861374 – 0918162909
 7. VŨ THỊ TỊNH
  ĐT: 063. 863599 -0918772527

Lạng Sơn

 1. ĐÀM TIẾN SƠN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 025. 870583 – 0912018309
 2. MÃ THẾ ANH
  ĐT: 04. 6415840
 3. VŨ BÁCH
  ĐT: 025. 812775 – 025. 812231
 4. HỨA NGỌC MINH
  ĐT: 0915 274 340
 5. NGUYỄN TIẾN THẮNG
 6. NGUYỄN XUÂN TIẾN
  ĐT: 091 327 7279
 7. VŨ KIÊN CƯỜNG

Nam Định

 1. BÙI ĐĂNG THANH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0913304990
 2. TRẦN THẾ LONG
  ĐT: 0350. 864793 – 0904162851
 3. TRẦN ĐÌNH PHÁC (TRẦN PHÁC)
  ĐT: 0350. 845446
 4. ĐINH DUY QUANG
  ĐT: 0350. 743039 – 0912721674
 5. NGUYỄN NGỌC QUANG
  ĐT: 0350. 841567
 6. LÃ THƯỢNG SỸ
  ĐT: 0350. 835151
 7. ĐINH HỮU TUYỀN
  ĐT: 0350. 886923 -0912165076
 8. NGUYỄN QUANG VĂN
  ĐT: 04. 6413591
 9. PHAN HUY VINH
  ĐT: 0350. 837647

Nghệ An

 1. TRẦN DUY NGOÃN (Chi Hội trưởng)
 2. LÊ QUANG DŨNG
  ĐT: 038. 599677 – 0983456843
 3. CAO ĐÌNH ĐÔNG
  ĐT: 038. 843113 –  0913567420
 4. VŨ THANH HẢI
  ĐT: 038. 862629 – 0913360109
 5. NGUYỄN VĂN HOÀNH
  ĐT: 038. 844838 –  0983226837
 6. NGUYỄN QUỐC HIỀN
  ĐT: 038. 843599  –  0912117812
 7. BÙI XUÂN LƯƠNG
  ĐT: 038. 842346
 8. HỒ SỸ MINH
  ĐT: 038. 846363 –  0913568715
 9. TỪ TIỆN
 10. TỪ THÀNH
  ĐT: 038. 847299 – 038. 843211
 11. TRẦN TỐ
  ĐT: 0383.642 819 / 0973 100 539
 12. LÊ VĂN VĨNH
  ĐT: 038. 599677
 13. NGUYỄN ĐĂNG VIỆT

 Ninh Bình

 1. BÙI DUY TƯ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 030. 874535  – 0912122489
 2. BÙI TUẤN HẢI
  ĐT: 0912607088/ 0988482887
 3. ĐINH NGỌC KHÁNH
  ĐT: 0975 755 051
 4. PHẠM HY LƯỢNG
  ĐT: 030. 881911
 5. VŨ ĐỨC PHƯƠNG
  ĐT: 0917 341 872/0303.720 459
 6. NGUYỄN ĐĂNG HÀO
 7. NGUYỄN THÀNH VINH
  ĐT: 091 651 0681
 8. HẠM THANH HẢI

Ninh Thuận

 1. NGUYỄN VĂN BỬU (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 068. 824416  – 0919824416
 2. TRƯƠNG VĂN ẨN
  ĐT: 068. 831250 – 0918560080
 3. ĐINH DUY BÊ
  ĐT: 068. 822655- 0989050574
 4. NGUYỄN VĂN BIỀN (SÁU A)
  ĐT: 068. 895138 – 0913954289
 5. PHẠM PHÚ CÔNG
  ĐT: 068. 895159 – 0908612152
 6. LÊ VĂN ĐỨC
  ĐT: 068. 822855 –  0903336980
 7. VÕ MẬU KHIÊM
  ĐT: 068. 834907 – 0918317808
 8. PHẠM TẤN LỰC
  ĐT: 068. 824321
 9. NGUYỄN CÔNG LƯỢNG
  ĐT: 08.8473336
 10. NGUYỄN VĂN MIÊN
  ĐT: 068. 823455 – 0989213736
 11. NGUYỄN LƯƠNG SƠN
  ĐT: 068. 824951
 12. TRƯƠNG Á ƯNG (HỒNG LAM)
  ĐT: 068. 823684 – 0989050501
 13. NGUYỄN KIM HÒAN
  ĐT: 0913 696 264
 14. LÊ VĂN HÙNG
  ĐT: 0913 719 518
 15. ĐỖ HỮU ĐỨC
  ĐT: 091 424 4560
 16. NGUYỄN BẢO SƠN
  ĐT: 091 368 6793
 17. TRẦN VĂN CẢNH

Phú Thọ

 1. NGUYỄN ĐỨC THUỶ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0210. 852906
 2. PHAN VĂN ĐINH
  ĐT: 0210. 856077

Phú Yên

 1. DƯƠNG THANH XUÂN (Phú Yên)
  ĐT: 057. 865277 – 0983865277
 2. LÊ CHÂU ĐẠO
  ĐT: 057. 865300 – 0905195231
 3. LÊ NGỌC MINH
  ĐT: 057. 851949 – 0905154070
 4. NGUYỄN KIM TUẤN
  ĐT: 0905510190
 5. NGUYỄN THANH THẢO
  ĐT: 0168 6655657 / 0573.865 025

Quảng Bình

 1. NGÔ ĐỘC LẬP (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 052. 826026  – 0988830737
 2. VÕ XUÂN BÉ
 3. VÕ HỮU NGỤ
  ĐT: 052. 771432

Quảng Nam

 1. TRẦN TẤN VỊNH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0510. 810836 – 0905429277
 2. ĐẶNG KẾ ĐÔNG
  ĐT: 0510. 921270 –  0914041743
 3. NGUYỄN LƯỢNG
  ĐT: 0510. 916250 – 0905133072
 4. DƯƠNG PHÚ TÂM
  ĐT: 0510. 863757 – 0913497066
 5. THÁI TUẤN KIỆT
 6. HUỲNH HÀ
 7. THÁI BÍCH THUẬN
  ĐT: 0905 236 741
 8. ĐẶNG KẾ CƯỜNG

Quảng Ngãi

 1. NGUYỄN HY
  ĐT: 055. 830340
 2. NGUYỄN ĐĂNG LÂM
  ĐT: 0553. 822 987 / 0913473321

Quảng Ninh

 1. ĐỖ ĐÌNH KHÁNH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0913 508 753
 2. ĐOÀN VĂN ĐẠT
  ĐT: 033. 863420
 3. ĐOÀN VĂN ĐỨC
 4. ĐỖ ĐÌNH KHA
  ĐT: 033. 835550 – 0904015939
 5. ĐỖ LỢI
 6. BÙI QUANG SƠN
  ĐT: 033. 825674 – 0904594776
 7. TRẦN ĐỨC SỬU
  ĐT: 033. 681166
 8. TRƯƠNG VĂN THANH
  ĐT: 033. 626093
 9. PHẠM NGỌC THÀNH
  ĐT: 033. 827357 – 0913265439
 10. BẠCH NGỌC TƯ
  ĐT: 090 460 0412

Quảng Trị

 1. HỒ SĨ SÔ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0903 379 604
 2. NGUYỄN CHÍ THANH
  ĐT: 053. 823711
 3. TRÀ MINH THIẾT
  ĐT: 0944 188 309

Sóc Trăng

 1. VĂN NGỌC NHUẦN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 079. 821933 – 091867779
 2. ĐÒAN VĂN ÂN
  ĐT: 0903 040 144
 3. HOÀNG KIM THÀNH
  ĐT: 079. 614851- 0918526775
 4. TRỊNH LÂM TUYỀN
  ĐT: 079. 826588 – 0918112525
 5. NHAN QUỐC DŨNG
  ĐT: 0907 720 984

Sơn La

 1. NGUYỄN ĐỨC TUẤN
  ĐT: 022. 853836  – 0904042628
 2. HỒ CẢNH
  ĐT: 04. 7640307 – 0989538960
 3. NGUYỄN VĂN HẢI
  ĐT: 022. 854880 – 0912587165

TP Hồ Chí Minh I

 1. PHẠM HIẾU KỈNH (Chi Hội trưởng)
  1/13 Thạnh Mỹ Lợi, quận II, Tp. Hồ Chí Minh
  ĐT: 08-8976786
 2. LÊ MAI ANH
  ĐT: 08. 8414855 – 0908286389
 3. TẠ VĂN ANH
  ĐT: 0903680386
 4. MAI BA
 5. NGUYỄN HỮU CẤY
  ĐT: 08-8354137 – 0913680917
 6. TRẦN HỮU CỨU
  ĐT: 08-8428953
 7. NGUYỄN MINH CHÂU
  ĐT: 08. 8364629 – 0989678928
 8. NGUYỄN SỸ DŨNG
  ĐT: 08-8637130 – 0903729056
 9. NGUYỄN MẠNH ĐAN
  ĐT: 08. 8332794
 10. NGUYỄN VĂN ĐẢNH
  ĐT: 0903808252
 11. ĐỖ VIỆT HOÀI
  ĐT: 08-8217896 – 0908158229
 12. NGUYỄN PHI HẢI
  ĐT: 0919 174 740 / 083.842 6484
 13. ĐỖ SƠN HẢI
 14. TRẦN PHÚ HẠNH (VŨ BA)
  ĐT: 08-5161951
 15. VŨ HÂN
  ĐT: 08-9905291
 16. NGUYỄN TRIỆU HÙNG
  ĐT: 08-8573808/ 0913111798
 17. DIỆP THỪA HỒNG
  ĐT: 08-8562889 – 0903803400
 18. PHẠM VĂN LẬP
  ĐT: 08-8890286 – 0918348245
 19. PHẠM LỢI
  ĐT: 0913968550
 20. NGUYỄN HỮU LỘC (MINH LỘC)
 21. TRẦN KIẾT NÔ
  ĐT: 08-8584274
 22. BÙI VĂN TÁNH
  ĐT: 08-9694660
 23. NGUYỄN VIẾT THÂN
  ĐT: 08. 9053711
 24. LÊ XUÂN THĂNG
  ĐT: 08. 9962563 – 0903670804
 25. NGUYỄN VĂN THÔNG
  ĐT: 08-8327100 – 0909691947
 26. TRỊNH ĐÌNH THU
 27. HOÀNG ĐỨC THỰ
  ĐT: 08-8104302 – 0903918294
 28. PHAN CÔNG THỨC
 29. HOÀNG ĐÌNH THƯỜNG
  ĐT: 08-9954845 – 0903953290
 30. ĐOÀN CÔNG TÍNH
  ĐT 08-5150231- 0918148665
 31. NGUYỄN TƯ TRỢ
  ĐT: 08-8440944 – 0908589399
 32. ĐÀO VĂN TRÌNH
  ĐT: 08-5180716
 33. TRẦN ANH TUẤN
  ĐT: 08-8440944 – 0908589399
 34. VÕ THANH TÙNG
  ĐT: 08-8211072 – 0913728662
 35. TỪ LƯƠNG VÂN
 36. LÊ HỮU DŨNG
  ĐT: 090 828 0655
 37. THƯƠNG CHÍ VI
  ĐT: 090 370 0555
 38. VÕ CHÍ TRUNG
  ĐT: 091 366 9494
 39. VÕ PHI LONG
  ĐT: 090 366 5258

TP Hồ Chí Minh II

 1. PHẠM NGỌC HÙNG (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 08-8213022 – 0903916378
 2. NGUYỄN VĂN AN – BÀ PHẠM THỊ THU
  ĐT: 08-8334825
 3. NGUYỄN THỊ AN
  ĐT: 0906 626 799
 4. TRƯƠNG CÔNG ÁNH
  ĐT: 08-8334917 – 0903847877
 5. DƯƠNG ĐỨC CHÁNH
  ĐT: 08. 9133480 –  0903753213
 6. NGUYỄN VIỆT DŨNG
 7. NGUYỄN VĂN DŨNG – ĐOÀN THI THƠ
  ĐT: 08-8456510 – 0903729560
 8. TRƯƠNG THI HIỀN
 9. PHẠM KIM HIẾU
 10. LÊ TÙNG KHANH
  ĐT: 08-8231389
 11. NGUYỄN KINH LUÂN
 12. TẠ CHƯỞNG LỄ
  ĐT: 08-8575054 – 091371362
 13. ĐOÀN ĐỨC MINH
  ĐT: 08-8638761 – 0903908366
 14. NGUYỄN VĂN NINH
  ĐT: 08. 8839188 – 0903704238
 15. LƯU BÁ NGỌC
  ĐT: 08-8393926 – 0908820764
 16. LỮ HUỲNH PHỤNG
  ĐT: 08-8563457
 17. NGUYỄN VĂN QUỲNH (Trúc Lam)
  ĐT: 08-8573335 – 0919600256
 18. TRẦN VĂN TÀI
 19. ĐẶNG NGỌC THANH
  ĐT: 08-8250468 – 0903329985
 20. NGUYỄN  VĂN THÀNH
  ĐT: (848)-8404508 –  0918764222
 21. PHẠM QUANG THÀNH
  ĐT: 08-85885341
 22. HUỲNH TẤN THĂNG
  ĐT: 08-8364654 – 0913608243
 23. TRẦN THĂNG
  ĐT: 0650.3833815
 24. HOÀNG VĂN THỊNH
  ĐT: 08-8627209
 25. LÊ XUÂN THOẠI
 26. PHẠM QUANG TUYẾN
  ĐT: 0913156370
 27. HUỲNH VĂN TRUNG
  ĐT: 08-8589860  –  0903396035
 28. HUỲNH MINH TRÍ
  ĐT: 08-8320973 – 0913876508
 29. NGUYỄN VĨNH TRÍ
  ĐT: 08-8335015 – 0903707091
 30. BÀ TRẦN THỊ TRÚC VIÊN
 31. QUÁCH GIÁC VŨ
  ĐT: 08-8321635  –  09137719

TP Hồ Chí Minh III

 1. NGUYỄN HỮU THÀNH (Chi Hội trưởng)
 2. NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
  ĐT: 08-8500014
 3. NGUYỄN THANH ĐỊCH
  ĐT: 08-8102154
 4. PHẠM THANH HẢI
  ĐT: 08-8366638
 5. NGUYỄN HUY HOÀNG
  ĐT: 08-8458350 – 0903975586
 6. NGUYỄN VĂN KHÁNH
 7. TRẦN QUANG MINH
 8. NGUYỄN TOÀN PHONG
  ĐT: 08. 37442319
 9. VŨ KIM SƠN
  ĐT: 08-5115632 – 0903848907
 10. LÊ MINH TRƯỜNG
  ĐT: 08-9201784

TP Hồ Chí Minh IV

 1. PHAN TAM THÁI (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 08-8297287 – 0913158257
 2. NGUYỄN VIẾT BÌNH
  ĐT: 08-8203242 – 0913167132
 3. NGUYỄN QUANG BÌNH
  ĐT: 08. 8303602 – 0913802546
 4. NGÔ ĐỨC CẦN
  ĐT: 08-9692911 – 0903681802
 5. NGUYỄN THÀNH CUỘC
 6. HUỲNH TRÍ DŨNG
  ĐT: 08. 9506069 – 0903918804
 7. PHẠM MINH GIẢNG
 8. DƯ VĂN HẢI
  ĐT: 0903816982
 9. NGUYỄN BÁ HÂN
 10. NGUYỄN PHỤNG HIỆP
 11. CHÂU HẬU HY
  ĐT: 08-8483969 – 0913923447
 12. TRẦN DŨ KHÔN
  ĐT: 08-9628582 – 0988894695
 13. TRẦN QUAN LAI
  ĐT: 08-9234209 – 0913907611
 14. NGUYỄN SINH LONG
 15. NGUYỄN MẠNH SINH
  ĐT: 08-8332794 – 0903923742
 16. BÙI MINH SƠN
 17. PHAN VĂN SƠN
 18. TRẦN THẾ PHONG
 19. NGUYỄN HỮU THÁI
  ĐT: 08-8656689 – 0903880911
 20. ĐỒNG ĐỨC THÀNH
  ĐT: 0984440201
 21. DƯƠNG TIẾN
  ĐT: 08-8254650
 22. NGUYỄN THÀNH TRUNG
  ĐT: 063.866719 – 0919610151

TP Hồ Chí Minh V

 1. NGÔ QUANG PHÚC (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 08-5161143 – 0913754477
 2. TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG
  ĐT: 08-9855488 – 0913803812
 3. LẠI ĐỨC HÙNG
  ĐT 08-8259520 – 0983911533
 4. TRƯƠNG VĂN HÙNG
  ĐT: 08-9321834 – 0918187184
 5. NGUYỄN TRẦN HÙNG
 6. NGUYỄN VĂN KHÁNH
  ĐT: 08-8254650
 7. PHAN NGỌC VŨ KHIÊM
  ĐT: 08 – 8636044 – 0913622839
 8. NGUYỄN NGỌC KHUNG
  ĐT: 08-8254650
 9. NGUYẾN THẾ LÂM
  ĐT: 08-8371805 – 0983161116
 10. VŨ ĐỨC LỢI
 11. TRẦN THANH SANG
  ĐT: 08-8394033 – 0903764211
 12. TRẦN NGỌC TUẤN
  ĐT: 08. 9237598 – 0918200343
 13. VŨ QUỐC VIỆT
  ĐT: 0903726581

Trẻ TP Hồ Chí Minh

 1. NGUYỄN NGỌC BẢO (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 08-8550302 – 0913913472
 2. HUỲNH CÔNG BÁ
  ĐT: 0919 709 999
 3. DƯƠNG CẦM
 4. TRẦN TẤN ĐẠT
  ĐT: 0918 561 603
 5. NGUYỄN TẤN GHI
  ĐT:  08. 8633712 – 0903680868
 6. VÕ VĂN HOÀNG
  ĐT: 0903 757 977
 7. LÊ HỒNG LINH
  ĐT: 08. 8756321 –   0913742218
 8. TRẦN KIM LUẬN
 9. DIỆP ĐỨC MINH
 10. THÁI THANH NIÊN
  ĐT: 0907527985
 11. LÊ HOÀNG NHÂN
  ĐT: 08. 9607059 –  0903822892
 12. TRƯỜNG SINH
 13. NGUYỄN TRUNG THU
  ĐT: 08. 8625317 –  0913917910
 14. LÝ HÒA TẤN
  ĐT: 08-8254650
 15. DƯƠNG CÔNG SƠN
  ĐT: 08. 8254650

Chi hội Gia Định

 1. HOÀNG THẠCH VÂN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: (08) 5103520
 2. NGUYỄN Á
 3. NGUYỄN ĐÌNH BÁ
 4. BÀ NGÔ THỊ BÌNH
 5. ĐẶNG THÔNG CHÂU
 6. TRẦN QUỐC DŨNG
  ĐT:0903701992
 7. VŨ VIỆT DŨNG
 8. PHẠM TRÍ ĐỨC (Đức Huy)
 9. NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
  ĐT: 0938 410 957
 10. PHẠM QUANG HIẾN
 11. LƯƠNG VĂN HÙNG
  ĐT:08. 8658779 – 0908291589
 12. BÀNH VAN LAN
 13. TRẦN CAO BẢO LONG
  ĐT: 08-8948851 -0913749947
 14. HOÀNG THẾ NHIỆM
  ĐT: 0913903608
 15. ĐỖ TRỌNG NGHĨA
  ĐT: 08-8941167
 16. NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG
  ĐT:08-8413540- 0913927440
 17. NGUYỄN THÁI PHIÊN
  ĐT:08-8997786 – 0903680242
 18. NGUYỄN ĐẠI QUỐC
  ĐT: 08. 9316514
 19. BÙI VĂN THÀNH
  ĐT: 0913807243
 20. HUỲNH MỸ THUẬN
 21. HOÀNG TRUNG THỦY
 22. LÊ TRÍ TRỌNG
  ĐT:08-8652420
 23. NGUYỄN TÍN TRUNG
  ĐT: 0913906261
 24. ĐÀO DUY TRUNG
  ĐT: 0908296840
 25. HOÀNG QUỐC TUẤN
 26. NGUYỄN THỨ TÍNH
  ĐT: 08-9128854 / 0907896568

Thanh Hóa

 1. TRẦN ĐÀM (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 037. 856126  – 0913293338
 2. LÊ CÔNG BÌNH
 3. TRẦN LIÊN CHƯƠNG
  ĐT: 0378624014 / 0373.675 127
 4. NGUYỄN THỐNG
  ĐT: 037. 834097 – 0912582876
 5. LƯU TRỌNG THẮNG
 6. TRƯƠNG BÁ VINH
  ĐT: 037. 834091 – 0912142239
 7. ĐỖ XUÂN TỨ

Thái Bình

 1. NGUYỄN DUY ĐÔNG (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 036. 835351 – 0913291969
 2. ĐỖ THANH PHÚC
  ĐT: 036. 898205 – 0912227039
 3. NGÔ QUANG YÊN
  ĐT: 036. 823312 – 0988908227

Thái Nguyên

 1. VŨ KIM KHOA
  ĐT: 0280. 832217 – 0913286873
 2. THÁI NGUYÊN
 3. NGUYỄN VĂN CHI
  ĐT: 0280. 858493
 4. ĐỒNG VĂN ĐĂNG
  ĐT: 1912700596
 5. NGUYỄN BÁ ĐỊNH
 6. NGUYỄN KHÁNH HẠ
 7. PHẠM THẾ HOÀNG
  ĐT: 0280. 834512 – 0915397462
 8. TRẦN KHẢI
 9. HOÀNG BÁ PHƯƠNG
 10. NGUYỄN AN SƠN
 11. CHU VĂN THI
  ĐT: 0280. 857012
 12. ĐỒNG KHẮC THỌ
  ĐT: 0280. 857826 – 0913351227
 13. TRẦN THÔNG
 14. ĐỖ ANH TUẤN
 15. BÙI KHẮC THIỆN
 16. NGỌC HẢI
  ĐT: 091 222 1586

Thừa Thiên – Huế

 1. VÕ ĐÔNG BẨY (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 054. 529047 – 0913479116
 2. HỒ NGỌC SƠN
  ĐT: 054. 524656 – 0913498600
 3. ĐOÀN VĂN DÂN
  ĐT: 054. 515007
 4. NGUYỄN VĂN DŨNG
 5. LÊ QUANG HOÀNG
  ĐT: 054. 527180
 6. ĐẶNG VIỆT HÙNG
  ĐT: 054. 826282 – 0988619656
 7. LÊ ĐÌNH LIÊN
  ĐT: 054. 823901
 8. HUỲNH MẪN
  ĐT: 054. 826239
 9. LÊ QUANG PHÚ
 10. NGUYỄN PHƯỚC CẢNH TĂNG
  ĐT: 054. 826962 – 0914066228
 11. NGUYỄN VĂN THANH
  ĐT 054. 824391 – 0913495637
 12. PHẠM BÁ THỊNH
 13. ĐẶNG VĂN TRÂN
  ĐT: 054. 821650 – 0913458325
 14. HOÀNG XUÂN TRÍ
 15. HOÀNG HỮU TƯ
 16. PHẠM VĂN TÝ
  ĐT: 0914114712
 17. TRƯƠNG VỮNG
 18. NGUYỄN ĐĂNG HẠNH
 19. TÔN NỮ THỊ HÀ

Tiền Giang

 1. NGUYỄN DUY ANH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 073. 874248 – 0913724423
 2. TRẦN CHÁNH BIỂU
 3. PHẠM HỮU TIẾN
 4. HUỲNH VĂN XÊ
 5. HUỲNH THÁI HÙNG
 6. NGUYỄN THÀNH LONG
 7. HÀ QUỐC THÁI
 8. HUỲNH VĂN NGỌT
 9. PHẠM VĂN SƠN (DUY SƠN)
 10. PHẠM NHỰT THƯỞNG
 11. LÝ BÉ
 12. TRẦN CẨM THANH
  ĐT: 091 318 7068
 13. TRẦN VĂN TUẤN

Trà Vinh

 1. DƯƠNG VĂN MÃI (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 074. 833065
 2. NGUYỄN THANH HÙNG
  ĐT: 074. 872150
 3. BÙI TIỀN PHONG
  ĐT: 0913724342
 4. HỒ BÁ THI

Tuyên Quang

 1. NGUYỄN CHÍNH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 027. 821703 – 0912273796
 2. DƯƠNG HỒNG VIỆT

Tây Ninh

 1. CHÂU SÁNG (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 066.812171
 2. LÊ VĂN BI
 3. NGUYỄN DUY HẬU
  ĐT: 066.875800 / 0989195678
 4. LÊ VĂN ĐÍNH
  ĐT: 098 706 6314

Vĩnh Long

 1. NGUYỄN BÁCH THẢO (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 070. 824044  –  0918577575
 2. NGUYỄN THANH BÌNH
  ĐT: 070. 862219 -0909113489
 3. NGUYỄN VINH HIỂN
  ĐT: 070. 824044 – 0913601717
 4. NGUYỄN PHƯỚC LỘC
 5. NGUYỄN DUY MINH
 6. NGUYỄN THANH HẢI

Vĩnh Phúc

 1. ĐINH VIỆT HÙNG (Chi Hội trưởng)
 2. VÕ HUY CÁT
  ĐT:  0211. 861591
 3. NGUYỄN VĂN DƯƠNG
  ĐT: 0983 898 081
 4. ĐINH MẠNH TÀI
  ĐT: 0912 960 690 / 02113 863 164
 5. VŨ ĐỨC HẢI
 6. HOÀNG XUÂN HẬU
  ĐT:  0211. 856037 – 0915374073
 7. VŨ ĐỨC MINH
  ĐT:  0211. 867122 – 0913093669
 8. CHU QUANG PHÚC
  ĐT:  0211. 863571 – 0915322889
 9. TRẦN TUẤN
  ĐT: 0211. 841600

Yên Bái

 1. QUÁCH MẠNH HÙNG
  ĐT: 029. 851396 – 0912172260
 2. NGUYỄN VĂN MIỀN
 3. VŨ CHIẾN
  ĐT: 091 253 0157

Đà Nẵng

 1. LÊ THANH HẢI (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0511. 826443 – 0905104425
 2. HUỲNH ANH
  ĐT: 0511. 827608 – 0905028242
 3. HỒ XUÂN BỔN
  ĐT: 0511. 824782 – 090580940
 4. LÊ NGỌC CẨN
  ĐT: 0511. 890093 – 0905134775
 5. PHẠM HUY ĐẰNG
 6. PHAN NGỌC HỢI
  ĐT: 0511. 826832 – 0913406333
 7. NGUYỄN CÔNG HƯNG
 8. NGÔ KỲ
  ĐT: 0511. 810340
 9. ĐẶNG ĐĂNG KHOA
 10. NGUYỄN VĂN MỸ (MỸ DŨNG)
  ĐT: 0511. 831289 – 0903503949
 11. LÊ VĂN SỸ
  ĐT: 0511. 613007
 12. ÔNG VĂN SINH
  ĐT: 0511. 211713 – 0903599033
 13. NGUYỄN THÂN (THÂN NGUYÊN)
  ĐT: 0511. 863935 – 0905134775
 14. VŨ THANH TÚ
  ĐT: 0511. 893217 – 0909509771
 15. NGÔ MINH ĐỨC
  ĐT: 0511. 3848 040 – 0905 165 878
 16. NGUYỄN VĂN QUANG
  093 546 3408

Đắc Lắc

 1. LÊ XUÂN CHIẾN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 050. 850955 – 0905055505
 2. LƯƠNG PHÚ HỮU
  ĐT: 050. 955948 – 0914018364
 3. PHẠM HUỲNH
  ĐT: 0914021835
 4. BẢO HƯNG
  ĐT: 050. 812976 – 0905379755
 5. VƯƠNG QUỐC KIM
  ĐT: 050. 3850006 – 0914250006
 6. LÊ OANH
  ĐT: 050. 872457 – 0905109562
 7. ĐÀO THÀNH TÂM
  ĐT: 050. 852649 – 0918173751
 8. ĐẶNG BÁ TIẾN
 9. NGUYỄN HƯƠNG VƯỢNG
  ĐT: 050. 3859 021 / 0914 042 763
 10. DƯƠNG THANH KHÔI
 11. SIU H’KẾT
  ĐT: 0989 205 143

Đồng Nai

 1. TRẦN VĂN KỶ
 2. CHƯƠNG A CẦU
  ĐT: 061. 827212 – 0913710495
 3. TRẦN HỮU CƯỜNG
  ĐT: 061. 843434 – 0919035743
 4. LÂM CÓN
  ĐT: 061. 842080 – 0908632722
 5. PHẠM LÊ DŨNG
  ĐT: 061. 825016 – 0909290930
 6. DƯƠNG QUỐC ĐỊNH
 7. BÙI VIẾT ĐỒNG
  ĐT: 061. 877683 – 0907824142
 8. NGUYỄN ĐÌNH HẢI
  ĐT: 061. 885519 – 0918620165
 9. HUỲNH NHƯ LƯU
 10. HOÀNG THẾ PHÚC
 11. PHẠM LONG THANH
 12. LƯU THUẬN THỜI
 13. BÙI QUỐC TUẤN
  ĐT: 061. 838259 – 0918211474
 14. NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG
  ĐT: 061. 951182 – 0918885918
 15. VŨ DUY THÔNG
  ĐT: 0913 101 000
 16. NGUYỄN ĐÌNH QUỐC VĂN
  ĐT: 090 816 8454
 17. NGUYỄN LONG
  ĐT: 090 849 7236

Đồng Tháp

 1. NGUYỄN NGỌC THÀNH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 067.871878
 2. NGUYỄN VĂN HẬU
  ĐT: 067. 862914 – 0913964629
 3. NGUYẾN QUỐC HÂN
  ĐT: 073. 855893 – 0988949463
 4. NGUYỄN KHẮC HIẾU
  ĐT: 067. 863533 – 0919617281
 5. ĐOÀN VĂN HỒNG
  ĐT: 067. 851068 – 0913968087
 6. NGUYỄN VĂN NGUYÊN
  ĐT: 067. 649368 -0918712828
 7. PHẠM PHƯỚC RẠNG
  ĐT: 067. 854070 – 0913676346
 8. BÙI BÉ TƯ
  ĐT: 067. 881846
 9. ĐỖ LÂM VIÊN
  ĐT: 067. 853027 – 0913687067
 10. LÂM MINH NHỰT

Điện Biên 

 1. TÔ QUANG HỢP

Đăk Nông

 1. ĐỖ QUANG NGỌC
  ĐT: 01692451606

Báo Ảnh Việt Nam

 1. NGUYỄN THẮNG (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 9722867 – 0913211996
 2. PHẠM TIẾN DŨNG
  ĐT:  8513233 – 0912102009
 3. VŨ QUỐC KHÁNH
  ĐT: 7168783 – 0913228022
 4. NGUYỄN VINH QUANG
  ĐT: 6412290 – 0913519350
 5. VŨ ĐỨC TÂN
  ĐT: 8460292 – 0904151528
 6. NGUYỄN VĂN THÀNH
  ĐT: 38560646  – 0913275463
 7. TRẦN XUÂN ĐỊNH
  ĐT : 0983309235
 8. TRẦN HỮU MINH
  ĐT: 9760305
 9. NGÔ ĐÌNH DƯ
  ĐT: 8233661 – 0913546407

Báo chí

 1. NGUYỄN BẰNG LÂM (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 8310451 – 0913270827
 2. ĐỖ PHAN ÁI
  ĐT: 8388170 – 0912103112
 3. NGUYỄN XUÂN ÁT
  ĐT: 5650158
 4. NGUYỄN ĐỨC CHỈNH
 5. NGUYỄN VĂN DẦN
  ĐT: 7537056 – 0902098889
 6. HOÀNG KIM ĐÁNG
  ĐT: 6611636 – 0904253211
 7. TRẦN ĐƯƠNG
  ĐT: 04. 8327819 – 0912791915
 8. VŨ CÔNG ĐẠT
  ĐT: 0913323683
 9. VŨ ĐIỀU
  ĐT: 8358074
 10. NGUYỄN XUÂN GỤ
  ĐT: 8512068 – 0913212479
 11. NGUYỄN ĐĂNG KHOA
  ĐT: 0912 899 637
 12. TRỊNH HẢI
 13. TRẦN THANH HẢI
 14. PHẠM VĂN HOÁN
  ĐT: 0913210709
 15. TRẦN VĂN HỒNG
  ĐT: 069. 553772; 0903293015
 16. VŨ QUANG HUY
  ĐT: 034. 822772
 17. NGUYỄN VIỆT HƯNG
  ĐT: 9013248126
 18. NGUYỄN KHẮC HƯỜNG
  ĐT: 8641542 – 0913048079
 19. PHẠM ĐÌNH KIM
  ĐT: 8244310 – 0989081936
 20. NGUYỄN TIẾN MÃO
  ĐT: 7548766 – 0912561751
 21. ĐÀO QUANG MINH
 22. LÊ HUY NHẬT
 23. TẠ HỮU NGỌC (Tạ Ngọc Bảo)
  ĐT: 5594299
 24. PHAN SANG
  ĐT: 8432367
 25. NGUYỄN TRỌNG THANH
 26. PHẠM CÔNG THẮNG
  ĐT: 5371666 – 0913095585
 27. MAI NAM
  ĐT: 9760716 – 0915646366
 28. HOÀNG NHƯ THÍNH
  ĐT: 8212298 – 0913574132
 29. VŨ ANH TUẤN
  ĐT: 8632823 – 0912033039
 30. TRẦN QUANG TUẤN
  ĐT: 8522154 – 0903445292
 31. TRẦN VIỆT VĂN
  ĐT: 8215722
 32. TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ
  ĐT: 0912 611 026

Thông Tấn Xã Việt Nam

 1. ĐINH QUANG THÀNH (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 0912152369 / 04.52954509
 2. NGUYỄN ĐÌNH NA
  ĐT: 04. 6362731 – 0913540572
 3. TRƯƠNG ĐỨC ANH
 4. NGUYỄN CHÍNH
 5. VĨNH CÁT
  ĐT: 0904212029
 6. TRẦN CHÍNH
  ĐT: 8282486 – 0915723943
 7. NGÔ MINH ĐẠO
  ĐT: 8514365 – 0904199399
 8. LÊ MINH ĐIỀN
  ĐT: 8461380 – 0913208768
 9. NGUYỄN THANH HÀ
  ĐT: 9712588 – 0913522951
 10. VŨ HANH
  ĐT: 8213699 – 0913211988
 11. NGUYỄN THU HOÀI
  ĐT: 8638507 – 0913599497
 12. PHẠM HOẠT
  ĐT: 5656149
 13. HOÀNG KIM HÙNG
  ĐT: 5371376 – 0904111753
 14. NGUYỄN XUÂN LÂM
 15. NGUYỄN VĂN PHÚC
  ĐT: 8511582
 16. HOÀNG NGỌC QUÁN
  ĐT: 7555019 – 0989996458
 17. HOÀNG VĂN SẮC
  ĐT: 6446932
 18. TRẦN UÔNG SƠN
  ĐT: 04. 8247324 – 0915252655
 19. BÙI TẤN
  ĐT: 04. 6270117
 20. TRẦN VĂN TUẤN
  ĐT: 04. 9741515 -0913501870
 21. NGUYỄN ĐÌNH TRÂN
  ĐT: 04. 8219021 – 0982617817
 22. VŨ TÍN
  ĐT: 04. 8211714
 23. PHÙNG VĂN TRIỆU

Văn phòng Hội

 1. ĐẶNG ĐÌNH AN (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 7628871 – 0912906554
 2. HÀ HỮU ĐỨC
  ĐT: 04. 8685226 -0904533678 – 9128502
 3. CHU THU HẢO
  ĐT: NR: 04. 8243661 – 04. 8777219 – 0913547755
 4. VŨ HUYẾN
  ĐT: 04. 6331068 – 0913222647
 5. TRỊNH ĐÌNH KHÔI
 6. VŨ NHẬT
  ĐT: 0913232064
 7. PHẠM CAO PHONG
  ĐT: 9760604 – 0903408184
 8. BÙI HỎA TIỄN
  Đt: 04. 8529538 – 0913554654
 9. PHẠM VĂN THÀNH
  ĐT: 8534883
 10. PHẠM ĐỨC THẮNG
  ĐT: 5634282
 11. PHẠM ANH TUẤN
  ĐT: 0240. 578671
 12. NGUYỄN ĐÌNH VINH
  ĐT: 9872363 – 0915344517

Hải Âu

 1. ĐÀO HOA NỮ (Chi Hội trưởng)
  ĐT: 08-8243303 – 0903821491
 2. TRẦN THỊ TUYẾT MAI
 3. LÊ THỊ KIM LIÊN
 4. ĐẶNG THỊ KIM PHƯƠNG
 5. PHẠM THỊ DUNG
 6. ĐINH THỊ KIM LAN
 7. NGUYỄN HỒNG NGA
 8. ĐỖ THỊ NGỌC
 9. NGUYỄN THỊ SIN
 10. TRƯƠNG THANH
 11. PHẠM THỊ KIM THANH
 12. NGUYỄN THỊ THANH SƠN
 13. LÊ THỊ DIỄM PHÚC

Danh sách sẽ được cập nhật thêm sau năm 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s